Έκδοση Οικοδομικής αδείας

Έκδοση Οικοδομικής αδείας Tree Homes

Έκδοση Οικοδομικής αδείας

Όπως για τις συμβατικές οικίες έτσι και για τις οικίες ξύλου απαιτείται οικοδομική άδεια, όπως προβλέπεται από τον νέο οικοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ. 4067 – 9/4/2012) . Έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δομήσεως , εντός ή εκτός οικισμού και αυτές εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Το κόστος έκδοσης οικοδομική αδείας είναι περίπου το ίδιο για όλες τις κατασκευές και είναι ανεξάρτητο από τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Η διαφορά που προκύπτει στο συνολικό κόστος αφορά τα λιγότερα ένσημα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας ξύλινης κατοικίας (ο μέσος χρόνος κατασκευής μιας ξύλινης κατοικίας ανέρχεται σε 3 – 4 μήνες).

Μελέτη Μηχανικού

Ο Μηχανικός που θα αναλάβει την έκδοση της οικοδομικής αδείας πρέπει να ελέγξει και να διαπιστώσει ότι ισχύουν τα κάτωθι:

  • Το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως
  • Καλύπτεται από εγκεκριμένο σχέδιο
  • Δεν υπάρχει αναστολή οικοδομικών εργασιών ή εκδόσεως οικοδομικών αδειών για την συγκεκριμένη περιοχή
  • Δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στην δόμηση όπως πχ. χαρακτηρισμός του οικισμού ως παραδοσιακού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
  • Το υπό οικοδόμηση οικόπεδο συγκεντρώνει τις υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις α) βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή μέσα στα όρια οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο & β) να είναι συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές ακίνητο, είναι ενιαίο υπό φυσική και νομική έννοια και είναι άρτιο & οικοδομήσιμο.

Ενδεικτικά μοντέλα

προτάσεις κατασκευής ξύλινων Φιλανδικών κατοικιώνr

  • Κατόψεις ενδεικτικών μοντέλων
  • Εικόνες
  • Υλικά κατασκευής
  • Ενδεικτικό κόστος κατασκευής (ανάλογα με το υλικό – ενδεικτικό κόστος από …έως)

Η τιμή για μια ολοκληρωμένη κατασκευή

Η τιμή για μια ολοκληρωμένη κατασκευή κυμαίνεται από 700€ έως 1.200€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της κατοικίας είναι περίπου 3 έως 4 μήνες (ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από το υλικό κατασκευής και το αρχιτεκτονικό σχέδιο για την υλοποίησης της κατοικίας) από την παραγγελία της. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη έκδοσης Οικοδομικής άδειας και η ασφαλιστική εισφορά (Ι.Κ.Α.) του έργου και της βάσης.

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty