Ιδιότητες του Ξύλου

 

Φυσικές Ιδιότητες

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υλικού είναι η ανισοτροπία, και η υγροσκοπικότητα, εξ αιτίας των οποίων διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό οι ιδιότητές του.

Μηχανικές Ιδιότητες

Η γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων κάθε ξύλινου στοιχείου είναι βασική προϋπόθεση για την αξιοποίησή του σε προϊόντα και κατασκευές.

Λοιπές φυσικές ιδιότητες

Η σύνθεση και η δομή του ξύλου καθορίζουν και τις λοιπές του ιδιότητες.

 

 

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty