Παρεχόμενες Υπηρεσίες

“Think, Provide, Implement & Support Green Solutions”

Tree Homes SA

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την TreeHomes SA

Αρχιτεκτονικές μελέτες κατασκευής

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Δυνατότητα χρηματοδότησης (Συνεργαζόμενες τράπεζες , άλλοι φορείς)

Εισαγωγή και κατασκευή Φιλανδικής κατοικίας

Συνολική διαχείριση υλοποίησης έργου

Κατασκευή / Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

Υπηρεσίες υποστήριξης / συντήρησης κατοικίας (After Sales Services)

Χαρακτιριστικά Ξύλινης Κατοικίας

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty